Historie

Sokol jako tělocvičná organizace se drží tradic a nabízí ve svém programu rozvinutí tělesné a duševní zdatnosti, formou vycházející ze základního tělocviku v různých obměnách a součastných trendech. Tělocvičná jednota Sokol Nové Benátky - nyní Benátky nad Jizerou - byla ustavena 24. května 1884 za přítomnosti 25 členů. Jednota se stala součástí sokolské župy Tyršovy a v roce 1888 Pojizerské župy Fügnerovy. S cvičením mužů se započalo ihned, a to v letních měsících v přírodě (na zahradách) a v zimním období v sále místního hostince. S pronájmem sálu byly problémy, a tak se v roce 1898 rozhodl správní výbor Sokola zřídit samostatný stavební fond, který měl spravovati finanční prostředky určené na stavbu sokolovny. Poté začalo rozsáhlé zajišťování peněz a stavebního materiálu včetně různých akcí, např. prodej zápalek s etiketou "Ve prospěch Sokolovny v Nových Benátkách". Základní kámen byl pro stavbu slavnostně položen 21. dubna 1907 a již 24. srpna téhož roku došlo k otevření sokolovny, stavba tedy byla provedena za neuvěřitelných 125 dnů. Před jejím otevřením pronesl vzletný projev tehdejší starosta České obce sokolské bratr Dr. Schneider. Žáci začali se samostatným cvičením v roce 1890, ženy - tělocvičný odbor paní a dívek - roce 1898, dorostenci v roce 1901, žačky v roce 1907 a dorostenky v roce 1909. Tělocvičná jednota Sokol Nové Benátky měla v průběhu let 8 samostatných tělocvičných odborů okolních obcí, kterým pomáhala vysíláním cvičitelů a v organizaci, než se tyto osamostatnily a založily samostatné jednoty. Mezi ně patřil i odbor ve Starých Benátkách, který byl založen v roce 1895, osamostanil se v témže roce, avšak po počátečním značném zájmu ubývalo telocvičného cvičení a zůstávala jen zábava (taneční věnečky a výlety), a tak v roce 1898 samostatná Tělocvičná jednota Staré Benátky zanikla. Naopak až v roce 1939 vznikl odbor ve Kbele, který se ještě v tomto roce osamostatnil. V období 1898 až 1941 měla Jednota celkem 15 výborů, a to zábavní, vzdělávací, pěvecký, hudební, divadelní, loutkářský, bioodbor, a ze sportovních to byly výbory střelecký, cyklistický, hokejový, házené, odbíjené a raritou byl soubor tamburašský. Dne 14. dubna 1941 byla německými okupačními úřady činnost Sokola pozastavena a 11. září téhož roku byla Sokolská organizace rozpuštěna a její veškerý majetek byl zabrán. Činnost Sokola byla znovu obnovena po skončení II. světové války 16. května 1945. V období do roku 1950, kdy byla tělovýchovná organizace Sokol potřetí zlikvidována dalším totalitním režimem - komunistickým, vznikly ještě další odbory - lyžařský, jezdecký, basketbalu a osadový, který zajištoval údržbu a provoz 7 rekreačních objektů zakoupených od Potravinařského družstva Rokytnice v osadě Rokytno. V tomto období nastal velký rozmach Sokolského hnutí a stav členstva vzrostl na 546 členů. Činnost TJ Sokol Benátky nad Jizerou byla po komunistickém totalitním režimu obnovena na ustavující schůzi 21. května 1991 za přítomnosti 34 členů, celkem měla 65 členů, z toho 32 cvičících. V současné době má Sokolská jednota 431 členů, z toho 202 mužů a žen, 30 dorostenců, 155 žáků a 49 přispívajících. Cvičí se v těchto oddílech rodiče s dětmi, mladší žáci, starší žáci, mladší žákyně, starší žákyně, dorost a mladší muži, aerobik žen, zdravotní tělocvik mladších žen, zdravotní tělocvik starších žen, starší muži, Věrná garda, sportovní gymnastika, florbal a asijské umění Aikijujutsu. V roce 1994 se mladší žákyně a ?Věrná garda zúčastnili XII. všesokolského sletu a v roce 2000 cvičili mladší žáci, mladší žákyně, mladší ženy (aerobic) a "Věrná garda" na sletu XIII. Vetšina těchto složek cvičila také na sletech župních. Ze sportovních oddílů se velmi dobře vede gymnastkám a družstvům florbalu, z nichž družstvo juniorů zvítězilo v roce 2003 ve II. lize. Velmi oblíbený se stal zábavný "stopovací" výlet, pořádaný cvičitelským sborem každoročně od roku 1999 a nazvaný dle 1. ročníku Cesta pohádkovým lesem. V roce 2003 se jej zúčastnilo již 152 dětí. Od roku 2001 Jednota pořádá Běh Terryho Foxe, který za 3 roky absolvovalo 555 účastníků. Na Fond boje proti rakovině bylo odevzdáno 36 317 korun. Podrobné informace o činnosti Tělocvičné jednota Sokol Benátky nad Jizerou najdete v publikaci vydané ke 120. výročí jejího založení. Ing. Jiří Vitvar, starosta TJ Sokol Benátky nad Jizerou.